Människans bästa vän

Alla har hört uttrycket “hunden är människans bästa vän”. Men vad menar man egentligen? Fler än 600,000 hushåll i Sverige har hund. Förutom det faktum att hundar är trevliga husdjur som ständigt visar lojalitet gentemot sina ägare så måste det väl ligga någonting mer bakom detta påstående?

Hundens historia

Hunden, tillsammans how-to-train-your-dog-to-come-facebookmed vargen, räven, hyenan och schakalen, tillhör rovdjursfamiljen Canidae. Det finns många olika teorier om hundens domesticering men forskare är överens om att det har varit en mycket långdragen process. Nobelpristagaren Konrad Lorenz skrev boken “Människan och hunden” som beskriver hur schakaler följde efter människor på jakt efter vilt. Schakaler har ett väldigt utvecklat luktsinne och kunde hjälpa jägarna att spåra viltet och som tack bli belönade med ett stycke kött. Vissa teorier menar dock att människan tog till sig hundar som väktare och andra tror att det helt enkelt var på grund av sällskapet.

Oavsett hur det började så är det ett faktum att hunden har varit en del av människan på olika sätt sedan en väldigt lång tid tillbaka. De första fynden av tamhund man har hittat är omkring 10,000 år gamla och man har hittat avbildningar av hundar i södra Afrika som är 12,000 år gamla. Genom tusentals år av en nära relation har hunden och människan svetsats samman vilket troligtvis är en stor del av förklaringen på varför hunden är så tillgiven människan.

Kulturella skillnader

Hunden ses faktiskt inte som en vän till människan i alla kulturer. Då den på många håll i västvärlden ses som en familjemedlem och på andra håll även som ett heligt djur, så ses den mer som en delikatess på matbordet i Asien och som en oren varelse, besatt av onda andar, i den muslimska världen. Även bibeln uttrycker ett förakt mot hundar. Människan överlag har med andra ord en ganska kluven inställning till hunden och som både en djävul, en bästa vän och allt däremellan så kanske ett bättre uttryck för hunden är “människans mest betydelsefulla djur”.