Att föda upp hundar

Att föda upp ett gäng gulliga valpar, följa dem från det att de slår upp ögonen första gången, tar sina första staplande steg och nyfiket upptäcker världen är för många en dröm. Men vardagen som hunduppfödare kan vara tuff.

  • Ekonomi

Det är rekommenderat att ha ekonomisk backup då en tik paras, framför allt som ny uppfödare. Förhoppningsvis får uppfödaren tillbaka en del av utläggen då valparna säljs men det är mycket som kan hända längs vägen.

  • Marknadsföringdog-1258102_960_720

Det är en hård konkurrens om valpköparna idag. Köparna tittar på meriter från utställningar och prov, synar föräldrarna och äldre generationer i sömmarna och skannar Internet. Att få fram de egna valparnas egenskaper och de gener som de härstammar från är krävande och så också att meritera sin tik. Det tar tid att hitta bra köpare, att ta emot dem för valpvisning och att underhålla en hemsida.

  • Sjukdomar

Om uppfödarens hundras ingår i ett hälsoprogram så måste både tik och hane vara undersökta och ha giltiga, officiella, resultat före parning. Annars kan inte SKK, Svenska Kennelklubben, registrera valparna och då minskar intresset från spekulanterna.

  • Försäkring

Tiken som skall paras måste ha en försäkring som täcker t.ex. förlossningskostnader. Ett kejsarsnitt är dyrt och även om bara självrisken måste betalas så är det mycket pengar. När valpkullen är fem veckor gammal skall en valpförsäkring tecknas som senare följs av en dolda felförsäkring.

  • Hitta rätt hane och betala priset

Att matcha rätt hane med rätt tik är en vetenskap och då rätt hund hittats skall en parningsavgift betalas till hanhundsägaren. Hanhundsägaren sätter priset och här finns inga regler. En välmeriterad hanhund är i regel dyrare än en omeriterad. Till parningsavgiften kan tillkomma resekostnader, hotellavgifter, utebliven arbetsinkomst och dylikt skulle hanen bo långt från tiken.

  • Rätt kost

Såväl den dräktiga tiken som de senare framfödda valparna behöver förstklassigt foder. Kan vara både omständligt och kostsamt beroende på bostadsort och behov.

  • Ledighet

Som hunduppfödare kan man inte arbeta heltid någon annanstans med en nyfödd kull hemmavid. Att hålla rent efter tik och valpar, ge dem mat, ta ut dem fyra-fem gånger om dagen, skoja och busa tar tid.